• 1 marca 2021
Czesław Rychlik

R.I.P

… odszedł długoletni Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
Dziękujemy za lata współpracy, za dobre słowa i zrozumienie dla ludzi kultury,
za dobroć i szacunek dla każdego człowieka…
Wyrazy współczucia dla Rodziny…
Niech odpoczywa w pokoju…