• 29 listopada 2017
Żniwa Artystyczne – Suplement

ŻNIWA ARTYSTYCZNE – SUPLEMENT

WERNISAŻ WYSTAWY

6 GRUDNIA 2017 – GODZ. 17.00

WSTĘP WOLNY

Wystawa „Żniwa artystyczne – suplement” to próba retrospektywnego spojrzenia na twórczy dorobek grupy podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Pokochaj Mnie” z Gorzyczek. Przedstawione tutaj prace pochodzą z wystaw „Graficzny Świat”, „Nasz PowiArt”, „Przenikanie”, „Pokochaj legendy Ziemi Wodzisławskiej”, „Kolażem po oczach”, oraz z trzech kolejnych edycji Międzynarodowego Przeglądu Plakatu Muzycznego towarzyszącego festiwalowi „Jazz w Ruinach”. Obejmują zatem okres od 2013 do 2017 roku. Wystawa zorganizowana z inicjatywy GCK w Gorzycach była już prezentowana w galerii „Na Sali” w Ośrodku Kultury w Olzie. Wystawa w wodzisławskiej bibliotece będzie wzbogacona o kilka dodatkowych prac nieprezentowanych wcześniej.

Wszystkie prace powstały w wyniku wspólnych działań podopiecznych wymienionych dwóch organizacji, oraz ich instruktora. Warto chyba dodać, że pojęcie „wspólnoty” rozumiemy bardzo dosłownie, stąd właściwie żadna z prezentowanych prac nie ma precyzyjnie określonego autora. Są efektem wzajemnej inspiracji, wspólnie podejmowanych działań i decyzji. Dokładnie tak jak napisał kiedyś klasyk – „wespół w zespół”. Taka konstrukcja zajęć pozwala poznać naszym podopiecznym nowe techniki plastyczne, pomaga im dotrzeć w głąb swojej wyobraźni i umożliwia im swobodę wypowiedzi artystycznej. Sądzę, iż działania twórcze prowadzone  według takiej metody  pozwalają osiągnąć zarówno ciekawy rezultat artystyczny,  jak i znaczący efekt terapeutyczny. Marek Grzebyk