Drugi dzień wyprawy dookoła świata w ramach zajęć dla dzieci w Dziale Muzycznym to spotkanie z egzotyczną Azją. Na początku dzieci wysłuchały bajki chińskiej pt. Żółty Smok. Dzięki niej poznały nie tylko odmienność chińskich baśni od polskich, ale także różnicę kultur i narodów. W bajce ukazane były obyczaje, wierzenia i zwyczaje ludzi zamieszkujących daleki kraj – Chiny. Bajka opowiadała także o uniwersalnych wartościach, takich jak dobro, prawda, odwaga oraz zwycięstwo dobra nad złem. Po krótkiej wymianie zdań na temat legendy chińskiej, dzieci pracując w grupach wykonały kolorowe bajkowe smoki wykorzystując bibułe, kolorowy papier i włóczkę. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.