REGULAMIN DZIAŁU MUZYCZNEGO 2018

Oferujemy

Usługi

  • udostępnianie zbiorów i czasopism na miejscu
  • wypożyczanie zbiorów muzycznych na zewnątrz
  • wypożyczanie czasopism archiwalnych
  • organizowanie zajęć muzyczno – plastycznych dla najmłodszych

Działalność kulturalna

  • konkursy muzyczne
  • zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci