Dział gromadzenia i opracowania zbiorów pracuje w skomputeryzowanym systemie SOWA2.

Dział prowadzi gromadzenie centralne  oraz 7 placówek bibliotecznych.

Podstawowym źródłem pozyskiwania dokumentów jest zakup.

Centralna baza katalogowa jest tworzona w systemie SOWA2, w formacie MARC 21.

Zakupu książek dokonuje na podstawie katalogów wydawniczych, dezyderatów czytelniczych i śledzenia rynku wydawniczego.