Dział instrukcyjno-metodyczny kieruje całokształtem pracy agend Biblioteki Głównej i filii, która przejawia się m.in. przez:

  • pomoc instrukcyjno-metodyczną,
  • poradnictwo w zakresie działalności bibliotecznej,
  • prowadzenie badań i przeprowadzanie analiz działalności bibliotecznej, zainteresowań i potrzeb czytelniczych,
  • prowadzenie informacji statystycznej dotyczącej bibliotek i czytelnictwa,
  • pomoc w organizacji spotkań autorskich, odczytów, konkursów, wystaw i innych form inspirujących czytelnictwo.