• 24 października 2018
Książki 5

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 48 000 zł. zgodnie z umową nr BN/1804/2018 z dnia 09.07.2018 r. dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Jest to dotacja wyższa o 4800 zł w porównaniu do roku 2017. Pieniądze te w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości książkowych dla centrali oraz 7 filii bibliotecznych.