• 9 maja 2024

Barbara Kowalczyk - Wychodzą z ram, akwarele, oprowadzenie kuratorskie - plakat

BARBARA KOWALCZYK

OPROWADZENIE KURATORSKIE
KOMENTARZ DO WYSTAWY

WYCHODZĄ Z RAM
AKWARELE

10 MAJA 2024
GODZ. 17.30

ZAPRASZAMY NA ARTYSTYCZNĄ PODRÓŻ W TOWARZYSTWIE ARTYSTKI
I OPOWIEŚCI O ZNACZENIU JEJ OBRAZÓW

WYSTAWA POTRWA OD 15 KWIETNIA DO 10 MAJA 2024