• 30 sierpnia 2019
Unieważnienie Postępowania

Nr sprawy: 38.159.2019

 

Unieważnienie postępowania

Dotyczy postępowania pn: „Przebudowa części wejściowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl. wraz z lokalizacją windy dla osób niepełnosprawnych.”

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne : w terminie wskazanym w SIWZ nie została złożona żadna oferta.

                                                                                                         Ewa Wrożyna-Chałupska

                                                                      Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl.