Eactive

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. dziękuje firmie EACTIVE wiemy jak z Wrocławia za pomoc przy organizacji zajęć dla dzieci w ramach akcji “Wakacje w bibliotece”

eactive