Orange(1)

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim informuje, że dzieki udziałowi w programie “Orange dla bibliotek” otrzymała dotację finansową w wysokości 1695,22 zł.Dotacja wykorzystana zostanie w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach.

orange(1)