Drodzy Czytelnicy

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 2.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. dodatkowych form kontaktu) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Biblioteka, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji,
w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Biblioteki, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Biblioteki.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Biblioteka przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Biblioteka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.