5 lipca 2010 rozpoczęliśmy drugi tydzień wakacji w bibliotece pod hasłem "Obieżyświat czyli z książką odkrywamy świat". Warsztaty plastyczne  p.t. "Tajemnice oceanu" poprowadziła pani Aneta Żok. Uczestnicy zajęć wysłuchali krótkiej opowieści o tajemnicach mórz i oceanów, o bogatej morskiej roślinności i różnorodności gatunków podmorskich mieszkańców. Dzieci pracowały w grupach tworząc piękne obrazy przedstawiające wodny świat. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali słodki poczęstunek.