Na dzisiejszych zajęciach w Dziale Muzycznym dzieci miały za zadanie wykonać upominek dla idola. Posłużyły im do tego plastikowe doniczki, papiery kolorowe, gazety, bibuła, wstążki. Uczestnicy, podzieleni na małe grupy, ozdabiali doniczki według własnych pomysłów – liczyła się estetyka oraz oryginalność pracy. Następnym zadaniem było wykonie muzycznych kwiatów, które razem z doniczkami stworzyły bardzo ciekawe prace. Najlepsze z nich zostały nagrodzone.