Jubileusz 65 Lecia Biblioteki

„Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość”.

To już 65 lat… Tyle czasu istnieje i służy mieszkańcom powiatu wodzisławskiego tutejsza Biblioteka. W tym roku obchodzi swój Jubileusz, a uroczystości z tym związane odbyły się 14 maja. W tym dniu Biblioteka była nieczynna dla czytelników bo gościła znamienite osobistości. W naszych murach zawitały władze miasta w osobach Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecy i jego zastępców, a także starosta Tadeusz Skatuła, przewodniczący rady miasta Jan Grabowiecki, proboszcz parafii WNMP Bogusław Płonka, przedstawiciele  Biblioteki Śląskiej, bibliotek gminnych  oraz dyrektorzy  szkół gdzie znajdują się nasze filie. Po krótkiej prezentacji dokonań biblioteki przez ostatnie 5 lat (od ostatniego 60-lecia), głos zabrał prezydent miasta przypominając jak bezcenną instytucję dla miasta stanowi biblioteka i jej pracownicy. Podziękowania i gratulacje złożyli również pozostali goście, przekazując na ręce pani Dyrektor naręcza pięknych kwiatów, upominki i pamiątkowe książki. Specjalnymi gośćmi święta  bibliotekarskiego były zaproszone prelegentki z Instytuty Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego – dr Małgorzata Góralska i dr Agnieszka Wandel. Przedstawiły one zagadnienia dotyczące książki elektronicznej w referacie „E-booki i co dalej?”  (dr Góralska) oraz czytelnictwa młodych w Polsce i we Francji w referacie „Nastoletni użytkownicy bibliotek w Polsce i we Francji”. Uroczysty toast wzniesiony przez prezydenta miasta był zakończeniem części oficjalnej, a wspólne krojenie jubileuszowego tortu przez prezydenta i panią dyrektor – początkiem luźnego spotkania przy kawie i słodkościach.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”