Książki

Od 30 czerwca 2014 zapraszamy wszystkich czytelników do odwiedzin!

OD 7 LIPCA DO 29 SIERPNIA 2014

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

CZYNNA OD GODZ. 09.00 DO 17.00
W SOBOTY NIECZYNNE