• 7 września 2018
Brzechwa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl.

zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych

do wzięcia udziału w  miejskim konkursie plastycznym

pt. BRZECHWA MALOWANY

Konkurs organizowany jest z okazji 120. rocznicy urodzin Jana Brzechwy.     

 Regulamin konkursu :

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych miasta Wodzisławia Śląskiego;
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji do wiersza Jana Brzechwy;
 3. Prace plastyczne powinny być wykonane na papierze w technice rysunkowej lub malarskiej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel itp. (prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie);
 4. Format pracy: A4 lub A3;
 5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym; II kategoria – dzieci w wieku szkolnym: klasy I-III;
 6. Prace powinny być czytelnie opisane (imię, nazwisko, wiek, klasa, temat pracy, adres i nazwa placówki oraz imię i nazwisko opiekuna);
 7. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży naszej Biblioteki;
 8. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora;
 9. Ocenie podlegać będzie wyraz artystyczny, pomysłowość pracy, samodzielność wykonania;
 10. Termin składania prac upływa z dniem 05.10.2018 r.;
 11. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów informacyjnych i promocyjnych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl.;
 12. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia;
 13. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl.;
 14. O terminie rozdania nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni  telefonicznie;
 15. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.

       Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży,

tel. 32 455-29-83 wew. 39 ; Urszula Dziura, Martyna Borowiec.