W piątek, 14 listopada MiPBP w Wodzisławiu zdobyła I Miejsce wśród wszystkich bibliotek na V Katowickich Prezentacjach Bibliotecznych.

Katowickie Prezentacje Biblioteczne to organizowana corocznie przez Bibliotekę Śląską impreza, której celem jest integracja środowiska bibliotekarskiego w województwie śląskim, wymiana zawodowych doświadczeń oraz promocja książki dla dzieci. Wybrane biblioteki publiczne prowadzące szczególnie bogatą i zróżnicowaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży mają okazję do aktywnego udziału w Prezentacjach i pokazania swoich działań w atrakcyjnej wizualnie formie (stoiska, wystawy, prezentacje multimedialne). W trakcie imprezy odbywają się także wykłady, spotkania, prelekcje z udziałem zaproszonych gości – znanych pisarzy, artystów, ludzi nauki, osób związanych z książką dla dzieci – a także koncerty, pokazy sceniczne, kiermasze i konkursy. Corocznie podczas Katowickich Prezentacji Bibliotecznych wręczane są literackie Nagrody Guliwera.