• 30 kwietnia 2020
Informacja 2020

Szanowni Czytelnicy!

Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie.

O terminie decydować będzie organ prowadzący daną instytucję

po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Prosimy o cierpliwość,

poinformujemy Państwa gdy tylko konkretna data

otwarcia biblioteki będzie znana.