• 19 czerwca 2019
Skontrum 2019

TERMIN ZWROTÓW ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

PRZYPADAJĄCY NA CZAS INWENTARYZACJI

ULEGA AUTOMATYCZNEMU PRZEDŁUŻENIU DO 8 LIPCA 2019