• 9 marca 2017
Górny Śląsk

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Wodzisławiu Śląskim

zaprasza na wykład dr Mateusza Sobeczko

KLIKA RÓŻNYCH GRYZONI REAKCYJNYCH

PODZIEMIE NA GÓRNYM ŚLĄSKU

16 marca 2017 – godz. 11.00

PLAN WYKŁADU

  1. Sytuacja na Górnym Śląsku po 1944
  2. Ćwiczenia warsztatowe
  3. Zarys podziemia na Górnym Śląsku
  4. Władze komunistyczne wobec podziemia
  5. Kościół katolicki wobec podziemia
  6. Dwa przykłady Żołnierzy Wyklętych