KRASIŃSKI ZYGMUNT - NIE-BOSKA KOMEDIA

Nie-Boska komedia ukazała się w roku 1835, wpisując się na listę arcydzieł popowstaniowego dramatu romantycznego. To utwór, w którym Krasiński przeciwstawia racje arystokracji racjom rewolucjonistów. Stary porządek, uosabiany przez hrabiego Henryka, ściera się tu z nowym, który reprezentuje Pankracy. Pisarz, opierając się na heglowskiej koncepcji dziejów, wzbogacił ją o pierwiastek chrześcijański, stwarzając tym samym oryginalną, nigdzie niespotykaną wizję świata. Czytają: Małgorzata Regent, Tomasz Czarnecki, Janusz Żak.

Czas trwania płyty: MP3 Numer katalogowy w bibliotece: 1259