• 10 maja 2024
Lewandowska-Kąkol Agnieszka - Niezłomna

Anna Górska wychowała się w polskiej rodzinie na kresach wschodnich. Z domu wyniosła miłość do ojczyzny, bezgraniczną wiarę w Boga i wierność zasadom moralnym. Należała do harcerstwa, a po wybuchu wojny wstąpiła w szeregi Armii Krajowej. Aresztowana przez Rosjan, osadzona została w więzieniu i poddawana brutalnym przesłuchaniom. Po pobycie w celi śmierci karę złagodzona do 25 lat katorgi w najcięższych łagrach Syberii.

Była jednak NIEZŁOMNA i nigdy nie skapitulowała. Zmuszana do wykonywania najcięższych prac, m.in. przy budowie lotniska i w kopalniach, cierpiąc głód i niejednokrotnie stojąc w obliczu śmierci – nie uległa i nie poddała się. Do Polski zdołała powrócić dopiero w grudniu roku 1955.

Jej nadzwyczaj ciekawe wspomnienia są nie tylko przejmującym dokumentem epoki, lecz przede wszystkim świadectwem losu Polki. Jednej z wielu. Czyta Agnieszka Krzysztoń.

Czas trwania płyty: MP3 Numer katalogowy w bibliotece: 5355