Owsiany Główne1

Trwająca osiem miesięcy podróż w różne (szczególnie różne od siebie) zakątki Filipin, a odbyta w pojedynkę przez Tomasza Owsianego stała się inspiracją książki “Pod ciemną skórą Filipin”.  Podczas spotkania mogliśmy zobaczyć prawdziwą różnorodność tego wyspiarskiego kraju, począwszy od slamsów, kolonii karnej, poprzez oddalone od cywilizacji piękne krajobrazy oraz odcięte od świata wsie, aż po luksusowe wille i nowoczesną architekturę. Fotografie mogły wywołać skrajne reakcje, od wstrętu aż po zachwyt, jeszcze więcej emocji dostarczyły słuchaczom niezwykle ciekawe i barwne opowieści, dotyczące nie tylko codziennego życia ludzi, ale także niezmiernie interesujących i zarazem bardzo dla nas egzotycznych zwyczajów, takich jak chociażby szamanizm, czy bardzo niestandardowy w naszym rozumieniu ceremoniał pogrzebowy. Dotknęliśmy także filipińskiej polityki, a właściwie związanego z nią konfliktu pomiędzy rządem a partyzantką komunistyczną.