Każda rodzina może wykonać piękną stajenkę, według własnego pomysłu, z dowolnego materiału.

Swoje dzieło należy dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu, od 10 do 20 grudnia 2006r. w godzinach jej urzędowania.

Wszystkie prace będzie można oglądać od 21 grudnia 2006 do końca stycznia 2007r.
Dla twórców najciekawszych prac przedwidziane są nagrody.

Szczegółowych informacji udziela s.Damaris Grabowska (tel.32/455-20-98).