• 9 czerwca 2022

Silent Party, czyli cicha impreza w słuchawkach! Załóż słuchawki i tańcz do wybranej przez siebie muzyki! - Park Miejski - 11 czerwca 2022, godz. 17.00 - 19.00 - Zapraszamy razem z Silent Disco Party

SILENT PARTY

CZYLI CICHA IMPREZA
W SŁUCHAWKACH!

ZAŁÓŻ SŁUCHAWKI I TAŃCZ
DO WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE MUZYKI

RYNEK MIEJSKI

11 CZERWCA 2022
GODZ. 17.00-19.00

ZAPRASZAMY RAZEM Z
SILENT DISCO PARTY

WYDARZENIE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
BIBLIOTEKA BLISKO CIEBIE

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025

NARODOWE CENTRUM KULTURY