• 22 czerwca 2016
Urbanek Mariusz – Broniewski. Miłość, Wódka, Polityka

29 czerwca 2016  o godz. 17.00

Zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Mariusz Urbanek – Broniewski. Miłość, wódka, polityka. Pierwsza kompletna, oparta na materiałach źródłowych biografia Władysława Broniewskiego, ukazująca jego skomplikowane losy, fascynacje i rozczarowania polityczne, nieprzejednaną postawę polskiego patrioty, mimo pozorów uległości wobec władzy i nacisków politycznych. Wiele przytoczonych wierszy ukazuje, jak bardzo twórczość poety osadzona była w świecie osobistych doznań, przeżyć i przemyśleń, a nie była wynikiem koniunkturalnych rozgrywek.