Ogłaszamy dwa konkursy.

Chcesz napisać o swoich świętach Bożego Narodzenia, a może interesuje cię wodzisławski kryminał?

Ogłoszono już II edycję konkursu literackiego „Moje Święta Bożego Narodzenia”. Prace mogą być napisane w formie wiersza, felietonu, reportażu, wspomnień, opowiadania. Objętość to maksymalnie 5 stron formatu A4 w formie maszynopisu. Termin składania prac upływa 31 grudnia. Szczegóły pod nr tel. 032 455 48 74.
Kolejny konkurs przeznaczony jest dla miłośników zagadkowych opowiadań. Każdy może stworzyć wodzisławski kryminał i przesłać go (w trzech egzemplarzach) do biblioteki w terminie do 31 stycznia przyszłego roku.

Szczegółowe regulaminy obu konkursów w Dziale Pliki. Zapraszamy!!!