Z bólem zawiadamiamy, iż w dniu 2 sierpnia odeszła nasza serdeczna koleżanka, bibliotekarz, współzałożyciel i kierownik Działu Muzycznego

Krystyna Szczepańczyk-Styrnol

W swojej wieloletniej pracy otoczyła opieką dorosłych słuchaczy, w tym szczególnie osoby niewidome i niedowidzące. Przez wiele lat organizowała dla nich cykliczny konkurs "Z Książką Mówioną na Ty". Mnóstwo czasu, energii i zaangażowania poświęcała dzieciom, organizując niezliczone zajęcia muzyczne, plastyczne i literackie.

W kontaktach koleżeńskich zawsze służyła nam pomocą, radą i ciepłym słowem. Wraz z Jej odejściem ponieśliśmy ogromną stratę.

Pragniemy wyrazić współczucie rodzinie. Łączymy sią z nią w bólu i smutku.

    

 

Otrzymujemy wiele kondolencji i wyrazów współczucia od osób współpracujących z naszą zmarłą koleżanką m.in. od grupy Miłośników Folkloru Śląskiego "Swojoki".

Brak nam Ciebie!

Była taka osoba, którrej na duszy coś grało,

To Ona, nas wszystkich skrzyknęła.

I tak to grono tu w bibliotece powstało.

A wszystko to po to,

By pamięć o naszej małej Ojczyźnie "Śląsk" nie zaginęła.

To Tobie Krystyno, wdzięczność i chwała się należą,

że powstała grupa ta, zwana "Swojoki".

Niechże wszyscy się o tym dowiedzą,

Przecież my z dziada, pradziada Ślązoki.

Dziś, kiedy nad Twą mogiłą żegnamy Ciebie,

za to coś dla nas zawsze czyniła,

Nie my, lecz sam Bóg wynagrodzi Cię w Niebie.

Bo w Tobie była dobroć, wiara i przeogromna siła.

SWOJOKI