Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim – Zawadzie oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim zapraszają na: VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Pt. : „ANIOŁ – STRÓŻ PRZYRODY”

Konkurs objęty patronatem medialnym przez “Małego Gościa Niedzielnego” i “Gościa Niedzielnego”. Współorganizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim oraz Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim – Zawadzie.

1.Kontakt:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
ul. Konwaliowa 4
44–373 Wodzisław Śl.
tel.: (032) 456 27 37
e – mail: zawadasp@poczta.onet.pl
strona internetowa szkoły: www.sp16.wodzislaw.pl
link: ANIOŁY 2006

2.Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 15 lat. (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, ogniska pracy pozaszkolnej, świetlice, kółka plastyczne, itp.)

3.Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu grupach wiekowych:
I.dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat)
II.uczniowie z klas I – III (7 – 9 lat)
III.uczniowie z klas IV – VI (10 – 12 lat)
IV.uczniowie gimnazjum I – III (13 – 15 lat)
V.uczniowie szkół specjalnych

4.Celem konkursu jest:
*rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży inspirowanych sztuką anielską
*poszukiwanie inspiracji twórczej w przyrodzie
*promowanie młodych talentów plastycznych
*zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką anielską (angelologią)
*ożywienie tradycji starej sztuki ludowej, jaką jest wyrób z „masy solnej” (materiał znany już w starożytności);

5.Tematem konkursu jest ANIOŁ OPIEKUJĄCY SIĘ PRZYRODĄ

6.Wymagania techniczne: należy wykonać ANIOŁA Z MASY SOLNEJ w formie przestrzennej: RZEŹBA lub PŁASKORZEŹBA (masę solną można łączyć z różnymi materiałami plastycznymi według własnej inwencji twórczej). Ilość prac – nieograniczona. Aniołek powinien być wykonany samodzielnie przez jednego autora! Prace zespołowe nie będą brały udziału w konkursie!

7.Każda rzeźba musi być opisana według wzoru:
a)IMIĘ, NAZWISKO
b)KLASA (WIEK)
c)IMIĘ, NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO
d)ADRES PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
e)TELEFON KONTAKTOWY, E-MAIL

W CELU SPRAWNEGO PRZEPROWADZENIA KONKURSU (EWENTUALNE POMYŁKI PRZY IDENTYFIKACJI PRAC) POWYŻSZE DANE NALEŻY TRWALE PRZYTWIERDZIĆ DO RZEŹBY!

8.Opisane prace należy zapakować do pudełka, zabezpieczyć (za uszkodzenia organizator nie odpowiada) i wysłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1
(SP 16/ PP 14)
ul. Konwaliowa 4
44–373 Wodzisław Śl.
woj. śląskie
w terminie do 15. 12. 2006 r.

9.Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac pod względem zgodności z tematem, pomysłowości, walorów artystycznych, samodzielności wykonania z zachowaniem podziału na grupy wiekowe.

10. Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna na stronie internetowej oraz udzielana w sekretariacie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1, pod nr tel. (32) 456 27 37 od 08.01.2007r.

Oficjalne ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 19 stycznia 2007 roku, o godz. 1000 w ZSP Nr 1 w Wodzisławiu Śl.

11.Autorzy nagrodzonych prac konkursowych otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu oraz sponsorów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia i zatrzymania nadesłanych prac.

Przepis na masę solną (ciasto solne)
400 g mąki; 400 g soli; 1 łyżka mąki ziemniaczanej; 1 szklanka wody. Wszystko razem zagnieść i formować aniołki, następnie wysuszyć w piekarniku (w małej temperaturze) lub w ciepłym miejscu.
Życzymy miłej zabawy !!!