• 21 października 2021

 

Informujemy, że zostały wolne miejsca na wykłady pn. „Zatrzymać epidemię samobójstw” dla nauczycieli, pedagogów i psychologów powiatu wodzisławskiego.

Projekt Centrum Aktywności Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pn. „Zatrzymać epidemię samobójstw” w konkursie „Śląskie NOWEFIO 2021-2023″ uzyskał pozytywną ocenę i pozyskał środki na realizację wykładów, skierowanych do nauczycieli, psychologów i pedagogów wodzisławskich szkół podstawowych.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej o ważności problemu. Wyposażenie kadr pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z Wodzisławia Śląskiego w podstawową, elementarną wiedzę pozwalającą wytypować – wśród dzieci, a także wśród ich opiekunów prawnych – osoby zagrożone samobójstwem oraz udzielić im pomocy.

– Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się to do zmniejszenia liczby samobójstw, samookaleczeń wśród wodzisławskich dzieci i młodzieży. W ten sposób podniesiona zostanie świadomość lokalnej społeczności na temat problemu samobójstw, poprzez publiczne poruszanie tematu. – relacjonuje Karina Powała z Centrum Aktywności Społecznej.

Warsztaty poprowadzi Franciszek Małecki-Trzaskoś – prezes zarządu Instytutu Badań i Analiz Działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego, który podkreśla:

– Przez brak prawdziwego kontaktu zanikają w nas umiejętności rozmowy, radzenia sobie z problemami życia codziennego, narasta w nas samotność. Trzeba wychodzić, trzeba przejść się chociażby na krótki spacer, co znacząco wpłynie na nasze samopoczucie. Spotykajmy się ze znajomymi. Rozmawiajmy. Często pojawiają się sygnały ostrzegawcze w zachowaniu bliskich nam osób.

Z korelacji danych o samobójstwach pochodzących z Systemu Informacji Policji oraz Baz Urzędów Stanu Cywilnego wynika, że w okresie 01.2016 – 06.2021, samobójstwa są główną i bezpośrednia przyczyną: 11% zgonów w grupie wiekowej:

  • 13-18, 50% zgonów w grupie wiekowej 19-24,
  • 28% zgonów w grupie wiekowej 25-29.

Dane te dotyczą zamachów samobójczych z terenu powiatu wodzisławskiego oraz zgonów zarejestrowanych przez Urzędy Stanu Cywilnego na terenie powiatu wodzisławskiego. Istotną rolę w zmniejszeniu skali problemu pełnią osoby zatrudnione w szkołach i placówkach oświatowych z terenu powiatu wodzisławskiego.

Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży to problem, którego skala narasta – coraz więcej młodych ludzi postanawia odebrać sobie życie. Przyczyny samobójstw wśród dzieci i młodzieży są różne i ważnym aspektem jest to – jak zapobiec samobójstwu dziecka. Często to właśnie nauczyciele, pedagodzy a nie rodzice są w stanie zauważyć, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, a mając odpowiednią wiedzę są w stanie na czas zareagować.

Zapraszamy do dokonywania rezerwacji miejsc do udziału w wykładach, które odbędą się od 25 do 28 października:

  • 25 października (poniedziałek): Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wałowa 5: Grupa 1: od 8.00 do 11.00, Grupa 2: od 11.00 do 14.00,
  • 26 października (wtorek): Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wałowa 5: Grupa 1: od 9.00 do 12.00, Grupa 2: od 12.00 do 15.00,
  • 27 października (środa): ZSP nr 7 ul. 26 Marca: Grupa 1: od 8.00 do 12.00, Grupa 2: od 12.00 do 14.00, Grupa 3: od 14.00 do 17.00,
  • 28 października (czwartek): Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wałowa 5: Grupa 1: od 8.00 do 11.00.

Rezerwacji należy dokonać poprzez link, wybierając odpowiedni termin: https://wodzislaw.bookero.pl/

Projekt ma na celu dotarcie z wiedzą o skali problemu samobójstw w Wodzisławiu Śląskim wraz z upowszechnieniem wiedzy o prewencji suicydalnej do większości osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z terenu miasta. Każdorazowo w wykładzie udział będzie możliwy da grupy, 25 osób. Do udziału w projekcie zapraszane są wyłącznie osoby pracujące w charakterze nauczycieli przedmiotowych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Realizacja projektu rozpoczęła się 19 października i potrwa do 19 listopada. Projekt zostanie sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.