Książki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. otrzymała dotację MKiDN na zadanie “Książkowy zawrót głowy”. Dotacja wynosi 16200zł. Głównym celem projektu jest promocja literatury dziecięcej poprzez aktywne uczestnictwo najmłodszych czytelników w różnorodnych zajęciach kulturalnych: spotkaniach autorskich, głośnym czytaniu fragmentów książek, warsztatach plastycznych, warsztatach czerpania papieru, konkursach literackich i plastycznych. Projekt toczyć się będzie w MiPBP w Wodzisławiu Śl. oraz podległych filiach. Główny etap realizacji zadania nastąpi w dniach od 9.05.2011 do 03.06.2011. Rozpocznie się uroczystą inauguracją w sali multimedialnej biblioteki głównej. Przewidziane są spotkania autorskie m.in. z Ewą Chotomską, Beatą Ostrowicką, Barbarą Gawryluk, Grzegorzem Kasdepke, Wojciechem Widłakiem. W ramach zadania przygotowano również szereg imprez mających na celu zaznajomienie najmłodszych z literaturą dziecięcą. Spotkania z pisarzami odbywać się będą w godzinach przedpołudniowych, a przeznaczone są dla zorganizowanych grup szkolnych. Będą one miały miejsce zarówno w centrali MiPBP jak i filiach, rozmieszczonych w różnych dzielnicach miasta, tak aby wszystkie dzieci miały możliwość uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. Poprzez kontakt z twórcami literatury (spotkania autorskie, warsztaty) chcemy zachęcić dzieci do poznawania współczesnej literatury dziecięcej i podejmowania własnych działań twórczych. Zajęcia mają na celu wykształcenie nawyków czytelniczych, wyzwolenie i scalenie procesów kreacji i percepcji w celu podmiotowego rozwoju małego czytelnika. W projekcie wezmą udział plastycy, którzy w ramach warsztatów przybliżą dzieciom historię książki oraz metody jej ilustrowania. Głównym założeniem zadania jest pozyskanie nowych czytelników w osobach dzieci oraz czytelników o dojrzałych wymaganiach czytelniczych w osobach rodziców i opiekunów. Dla najmłodszych odbiorców, dzieci w wieku 3-5 lat przewidziane jest rodzinne czytanie wierszy. Zostanie również ogłoszony konkurs recytatorski oraz konkurs na największą zakładkę do książki. Międzyszkolny konkurs recytatorski odbywać się będzie w filii nr 13 na os. XXX-lecia. Zostanie również zorganizowany festyn dla najmłodszych, kiermasz książek, gry, zabawy, konkursy. Ekspozycja prac plastycznych wykonanych w konkursie “W książkowej krainie magii i magów” będzie tłem dla uroczystego zakończenia zadania, które nastąpi 3 czerwca 2011 w sali multimedialnej MiPBP. Uczestnicy zadania otrzymają pamiątkowe kalendarze ilustrowane pracami plastycznymi, kolorowe zakładki. Zostaną również uroczyście wręczone nagrody dla uczestników projektu.