W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000,00 euro na wykonanie zadania pt. "Wykonanie oraz montaż balustrady schodowej o profilu okrągłym ze stali nierdzewnej w budynku MiPBP ul. Daszyńskiego 2 44-300 Wodzisław Śląski (parter, I piętro).

Wpłynęły oferty:

Oferta nr 1

P.P.U.H. "Gallux"

Sławomir Żaba

ul. Mszańska 20A

44-351 Turza Śląska

Cena brutto:  10.205,00 zł

 

Oferta nr 2

TECH-MED Sp. z o.o

ul. Korfantego 56

44-310 Radlin

Cena brutto:  10.199,90 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę nr 2 z najniższą ceną brutto 10.199,90 zł.