Duchy, smoki i potwory – to temat dzisiejszych zajęć plastycznych. Dzieci, zainspirowane baśnią chińską o Smoku z dnia wczorajszego wykonywały formy z masy solnej. Stworzone figurki to wymyślone przez dzieci smoki i inne zwierzęta. Kontynuacją zajęć będzie malowanie figurek po ich wyschnięciu.