Kolejną imprezą w ramach “Maniaka Literackiego” były warsztaty dziennikarskie z Rafałem Jabłońskim – redaktorem naczelnym Nowin Wodzisławskich. W czasie zajęć dziennikarz przybliżył młodzieży zasady tworzenia gazety : zbieranie informacji, opracowywanie tekstu dziennikarskiego, tworzenie tytułów do tekstów, zdjęć reporterskich. Omówił także oraz zaprezentował przykłady ciekawych i nagrodzonych stron tytułowych gazet i dzienników. W trakcie spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja na temat zawodu i pracy dziennikarza. W warszatach wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 1 i 2 w Wodzisławiu.