W czwartek, 20 października 2011 w sali multimedialnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Wolontariat okiem mieszkańca powiatu" oraz promocja broszury "Kapliczki z powiatu wodzisławskiego".
Przypomnijmy, iż w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. od 1999 roku tworzony jest cykl broszur pod wspólną nazwą „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego” mający na celu m. in. ocalenie od zapomnienia tego co cenne w naszej kulturze, upowszechnianie wiedzy na temat spuścizny kulturowej naszego powiatu wśród mieszkańców regionu  i nie tylko. Pierwsza z publikacji  poświęcona była cennemu zabytkowi drewnianego budownictwa sakramentalnego – Kościołowi drewnianemu pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach nad Olzą, natomiast tegoroczna broszurka – już dwunasta – poświęcona jest przydrożnym kapliczkom znajdującym się na terenie powiatu wodzisławskiego. Autorem wszystkich publikacji jest Paweł Porwoł, który od początku wspiera powiat w upowszechnianiu wiedzy i promocji zabytków ziemi wodzisławskiej.
Spotkanie uświetnił  koncert  pt.: „Jesienne Impresje” w wykonaniu uczniów  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Pawła Świętego w Rydułtowach.