ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna poszukuje dostawcy prasy na rok 2013. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna, codzienna prenumerata prasy dla Czytelni Głównej oraz Filii wg załącznika.

PRASA DLA CZYTELNI GŁÓWNEJ MiPBP – TUTAJ
PRASA DLA FILII MiPBP –
TUTAJ

Oferty należy przesyłać na adres Biblioteki lub faksem – 32 455 16 89 lub e-mailem – biblioteka@hoga.pl do dnia 03.12.2012r. Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Tatuś w godz. 11.00 – 15.00
Kryterium na podstawie którego nastąpi wybór oferty jest najniższa cena.