W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000 Euro na wykonanie zadania "Dostawa książek do budynku MiPBP ul. Daszyńskiego 2  44-300 Wodzisław Śląski" zgodnie z załącznikiem nr 1 wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1

Główna Księgarnia Szkolna

Gajewicz, Gawin, Widłak, s.j.

Al. Daszyńskiego 16

31-534 Kraków

z wartością brutto: 6.336,00

słownie: sześćtysięcytrzystatrzydzieścisześćzłotych 00/100


Oferta nr 2

"L&L" Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Budowlanych 64 F

80-296 Gdańsk

Brak kompletu dokumentów – Brak Oferty  Formularz Cenowy oraz niekompleksowość oferty tytułowej.


UZASADNIENIE WYBORU: wybrano ofertę nr 1 z wartością brutto: 6.336,00