W związku z koniecznością wykonania remontu kapitalnego schodów zewnętrznych wejścia głównego Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. zaprasza do złożenia oferty.

SZCZEGÓŁY:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ – TUTAJ

UMOWA – WZÓR – TUTAJ

FORMULARZ CENOWY – TUTAJ

PRZEDMIAR  – WARIANT 1, WARIANT 2

INSTALACJA OGRZEWANIA POD NAWIERZCHNIĄ SCHODÓW – STRONA 1, STRONA 2

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU GRZEWCZEGO NA SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH – TUTAJ