• 19 grudnia 2019
Laureaci 25

19 GRUDNIA 2019 NA JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM

ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE NA

 NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Konkurs zorganizowany został przez Parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz  Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śląskim, a objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecy oraz ks. prałata Bogusława Płonki – proboszcza parafii WNMP w Wodzisławiu Śląskim. 16 grudnia 2019 jury pod kierunkiem pani Izabeli Kalinowskiej – zastępcy Prezydenta Miasta wyłoniło zwycięzców konkursu w kategorii pracy indywidualnej oraz grupowej. Szopki oceniane były przez komisję w dwóch kategoriach – kategoria indywidualna oraz kategoria grupowa, czyli praca zbiorowa całych rodzin/grup. Jednym z kryteriów było przygotowanie przestrzennej pracy, statycznej lub ruchomej z uwzględnieniem elementów tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane były także: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność oraz ogólne wrażenie estetyczne. Lista laureatów TUTAJ.

19 grudnia w czasie trwania Wodzisławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego nasi laureaci odebrali dyplomy i nagrody z rąk prezydenta Mieczysława Kiecy oraz księdza prałata Bogusława Płonki. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, ogrom pracy jaki włożyli w przygotowanie szopek, zaś laureatom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim sponsorom nagród: ks. prałatowi Bogusławowi Płonce, Urzędowi Miasta, Zoolandii w Wodzisławiu Śląskim oraz Służbom Komunalnym Miasta za pomoc w przewiezieniu szopek.