• 10 listopada 2023

Bajkowy Miś, konkurs plastyczny - plakat

BAJKOWY MIŚ

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6 LAT)

Termin składania prac:
18 listopada 2023

Miejsce:
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży MiPBP
(Wodzisław Śląski, ul. I. Daszyńskiego 2) oraz Filie

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO BAJKOWY MIŚ:

 1. ORGANIZATOR
  Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
 2. CELE KONKURSU
  – Promowanie czytelnictwa wśród dzieci poprzez obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia,
  – Inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
  – Rozwijanie aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.
 3. TEMATYKA KONKURSU
  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej swojego ulubionego Misia, który jest bohaterem książek dla najmłodszych.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  – Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel itp.
  – Format pracy plastycznej A4,
  – Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, adres lub adres placówki, numer telefonu, adres mailowy, wiek,
  – Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
 5. KATEGORIE WIEKOWE
  – Dzieci w wieku 3 – 4 lat,
  – Dzieci w wieku 5 – 6 lat.
 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
  Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim lub wybranej Filii do 18 listopada 2023, do godz. 14.00.
 7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  – Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim,
  – Kryteria oceny pracy plastycznej: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, kreatywność oraz estetyka, samodzielność wykonania pracy.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  – Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim,
  – Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami konkursu oraz w celu przekazania nagrody zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
  – Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania,
  – Okres przetwarzania danych osobowych uczestników trwa od momentu ich przekazania organizatorowi do zakończenia konkursu, przekazania nagród laureatom i promocji konkursu za pośrednictwem mediów,
  – Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie pracy oraz wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych oraz w innych formach utrwaleń.
 9. NAGRODY
  – Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim,
  – Zwycięzcom konkursu zostaną indywidualnie wręczone nagrody w Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

REGULAMIN KONKURSU W FORMACIE PDF DOSTĘPNY  TUTAJ