• 26 stycznia 2023

Ferie 2023. Zimowe poranki w Bibliotece - od 16 do 28 stycznia - plakat

FERIE 2023
Zimowe poranki w Bibliotece

ZAPRASZAMY
OD 16 STYCZNIA DO 28 STYCZNIA

I TYDZIEŃ FERII

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-LITERACKIE

16.01, GODZ. 10.00
ZIMOWA WIOSKA SMERFÓW
CZYTANIE KSIĄŻKI WYŚCIG SMERFÓW.
TWORZENIE WIOSKI SMERFÓW Z PLASTELINY

17.01, GODZ. 10.00
ZIMOWA KRAINA W SŁOIKU
CZYTANIE KSIĄŻKI FERIE W LESIE.
TWORZENIE KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ W SZKLE

18.01, GODZ. 10.00
ZIMOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA
CZYTANIE KSIĄŻKI URODZINY PUCHATKA.
TWORZENIE MAPY STUMILOWEGO LASU

19.01, GODZ. 10.00
ZIMOWI SUPERBOHATEROWIE
CZYTANIE KSIĄŻKI ZIMOWA ZABAWA.
TWORZENIE POSTACI Z PAPIERU, SZNURKA, KORALIKÓW

GRY PLANSZOWE

20.01, GODZ. 10.00
GŁOWĄ I KOSTKĄ. SPOTKANIE W CZYTELNI

II TYDZIEŃ FERII

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-LITERACKIE

23.01, GODZ. 10.00
ZIMOWE SKARPETKOWE BAŁWANKI
CZYTANIE KSIĄŻKI BAŁWAN Z LODÓWKI.
WYKONANIE PROSTEJ ROBÓTKI RĘCZNEJ Z TKANINY

24.01, GODZ. 10.00
ZIMOWE WITRAŻE
CZYTANIE KSIĄŻKI TAPPI I PIERWSZY ŚNIEG.
TWORZENIE WITRAŻY Z WYKORZYSTANIEM DREWNIANYCH PATYCZKÓW ORAZ KOLOROWEJ BIBUŁY

26.01, GODZ. 10.00
ZIMOWA POCZTÓWKA – KOLAŻ
CZYTANIE KSIĄŻKI LEŚNE PRZYTULISKO.
TWORZENIE POCZTÓWKI Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH

SPEKTAKL TEATRALNY

25.01, GODZ. 10.00
OPOWIEŚĆ O CZARODZIEJSKIM OGRODZIE – BAJKOWE SKARBKI ŚLĄSKA

GRY PLANSZOWE

27.01, GODZ. 10.00
GŁOWĄ I KOSTKĄ. SPOTKANIE W CZYTELNI

WARSZTATY

28.01, GODZ. 10.00
ZIMOWE WARSZTATY MODELARSTWA

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU OD 6 DO 12 LAT

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-LITERACKIE BEZPŁATNE
(OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA)

TEATRZYK – 10
(BILETY DO NABYCIA W BIBLIOTECE, W WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY)

Opowieść o czarodziejskim ogrodzie, teatrzyk - plakat

Ferie 2023, gry planszowe - plakat

FERIE FILIA NR 1 WILCHWY

Ferie 2023, Wilchwy - plakat

FERIE FILIA NR 13 OS. XXX-LECIA

Ferie 2023, XXX-lecia - plakat

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W RAMACH AKCJI
„FERIE 2023 – Zimowe poranki w Bibliotece”

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem zajęć dla dzieci jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy ul. Daszyńskiego 2 w Wodzisławiu Śląskim.
  2. Aktualna oferta zajęć odbywających się w czasie ferii zimowych 2023 znajduje się na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.wodzislaw.pl) oraz w bieżących drukowanych materiałach informacyjnych.

Warunki uczestnictwa w zajęciach

  1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od lat 6.
  2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MiPBP w Wodzisławiu Śl. jest: zapoznanie się z niniejszym regulaminem, wypełnienie oraz podpisanie deklaracji uczestnika zajęć przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka.

Płatności za zajęcia

  1. Zajęcia organizowane w MiPBP w Wodzisławiu Śl. w ramach akcji „FERIE 2023 – Zimowe poranki w Bibliotece” prowadzone są bezpłatnie. Płatny zostaje spektakl teatralny przeprowadzony w czasie ferii 10 zł od osoby.

Dodatkowe informacje

  1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką bibliotekarza. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także podania niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
  2. Udział dzieci w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć, filmów w materiałach informacyjnych i promocyjnych Biblioteki i Urzędu Miasta.
  3. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor MiPBP w Wodzisławiu Śląskim.