JAGUSIAK BOGUSŁAW – Systemy Polityczne Krajów Nadbałtyckich

JAGUSIAK BOGUSŁAW – Systemy polityczne krajów nadbałtyckich

Książka stanowi całościowe i logiczne kompendium wiedzy dotyczącej mechanizmów modernizacji kształtowania nowego ładu oraz własnej tożsamości w systemach politycznych krajów nadbałtyckich. Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich czytelników zainteresowanych procesem instytucjonalnych zmian ustrojowych ich wieloaspektowością, które są niezwykle istotne dla szczegółowego…

KAROLAK WIESŁAW – Rysunek W Arteterapii

KAROLAK WIESŁAW – Rysunek w arteterapii

Książka zawiera rozważania teoretyczne na temat rysunku oraz opisy realizacji ćwiczeń, które są przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych i realizowane były na przestrzeni kilku lat w różnych miejscach. Są uzupełnione fotografiami pozwalającymi na dokładne ich zrozumienie. Publikacja przeznaczona jest…

KANIEWSKA MAGDALENA – Kosmetologia. Podstawy

KANIEWSKA MAGDALENA – Kosmetologia. Podstawy

Podręcznik zgodny z obowiązujacą podstawą programową, przeznaczony do nauki kosmetologii w zawodzie technik usług kosmetycznych. Zawiera 22 rozdziały, w których omówiono zagadnienia związane z budową skóry i jej przydatków, rodzajami cery i ich pielęgnacją, a także problemami skóry starczej i wrażliwej…

ALIŃSKA AGNISZKA, WOŹNIAK BARBARA – Współczesne Finanse Publiczne

ALIŃSKA AGNISZKA, WOŹNIAK BARBARA – Współczesne finanse publiczne

Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasadnicze dziedziny współczesnych finansów publicznych: sektora finansów publicznych, systemu budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, systemu ubezpieczeń społecznych i polityki fiskalnej. Napisany został przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nie ograniczają się oni…

TRUSZ SŁAWOMIR, KWIECIEŃ MAGDALENA – Społeczne Piętno Eurosieroctwa

TRUSZ SŁAWOMIR, KWIECIEŃ MAGDALENA – Społeczne piętno eurosieroctwa

Włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej stało się bezpośrednim i/lub pośrednim źródłem wielu zmian w zakresie mobilności Polaków. Używanie terminu „eurosierota” wobec dzieci euroemigrantów może pełnić funkcję negatywnej etykiety, uruchamiającej, zwłaszcza w środowisku szkolnym, niekorzystne dla stygmatyzowanych zjawiska. Wiodąca rola…

DZIAWGO LESZEK – Zielony Rynek Finansowy

DZIAWGO LESZEK – Zielony rynek finansowy

Na współczesnym rynku finansowym zachodzą zmiany prowadzące do uwzględniania wymogów ekologicznych. Prof. Leszek Dziawgo przedstawił: - funkcjonowanie instytucji finansowych a wymogi ochrony środowiska, - ofertę rynku finansowego, - inicjatywy międzynarodowe dotyczące uwzględniania ochrony środowiska przez rynki finansowe, - rynek kapitałowy…

STAWASZ DANUTA – Zarządzanie Z Jednostkach Samorządu Terytorialnego

STAWASZ DANUTA – Zarządzanie z jednostkach samorządu terytorialnego

 Zarządzanie logistyczne w mieście. Zarządzanie procesami rewitalizacji. Komunikacja społeczna a zarządzanie miastem. Zarządzanie rozwojem komunalnej infrastruktury technicznej. System gospodarki komunalnej. System gospodarki mieszkaniowej. System gospodarki odpadami. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Organizacyjne formy administracji publicznej w Polsce i zasady ich finansowania. Nadzór,…

  • 1
  • 2