• 22 października 2021

Kto przytuli misia? - konkurs plastyczny od 20 października do 16 listopada 2021

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

KTO PRZYTULI MISIA?

NARYSUJ MISIA W ROLI BOHATERA SWOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

CZAS TRWANIA KONKURSU
20.10.2021 – 16.11.2021

Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śląskim
lub do wybranej filii

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KTO PRZYTULI MISIA?

 1. ORGANIZATOR
  Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
 2. CELE KONKURSU
  – Promowanie czytelnictwa wśród dzieci poprzez obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia,
  – Inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
  – Rozwijanie aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.
 3. TEMATYKA KONKURSU
  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej Misia jako bohatera swojej ulubionej książki.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  – Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel itp.
  – Format pracy plastycznej A4,
  – Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, adres mailowy, kategorię wiekową,
  – Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
 5. KATEGORIE WIEKOWE
  – Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6),
  – Dzieci w wieku szkolnym (7-10).
 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
  Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim lub wybranej filii do 16 listopada 2021, do godz. 18.00.
 7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  – Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MiPBP w Wodzisławiu Śląskim,
  – Kryteria oceny pracy plastycznej: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, kreatywność oraz estetyka, samodzielność wykonania pracy.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  – Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest MiPBP w Wodzisławiu Śląskim,
  – Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami konkursu oraz w celu przekazania nagrody zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
  – Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania,
  – Okres przetwarzania danych osobowych uczestników trwa od momentu ich przekazania organizatorowi do zakończenia konkursu, przekazania nagród laureatom i promocji konkursu za pośrednictwem mediów,
  – Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie pracy oraz wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych oraz w innych formach utrwaleń,
 9. NAGRODY
  – Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej MiPBP w Wodzisławiu Śląskim,
  – Zwycięzcom konkursu zostaną indywidualnie wręczone nagrody w MiPBP. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w MiPBP oraz filiach.

REGULAMIN KONKURSU W FORMACIE PDF DOSTĘPNY TUTAJ