Konkurs współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy – Polska oraz budżetu państwa.
Przedmiotem fotografii konkursowej były atrakcje krajobrazowe, przyrodnicze, architektoniczne
i kulturalne ziemi wodzisławskiej i karvińskiej ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji regionalnych
i
lokalnych.
Organizator: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Wodzisław Śląski
Współorganizator: tatutárni Mesto Karviná-Frystat

Wystawę można oglądać w naszej bibliotece do końca listopada.