• 29 lipca 2021

Wakacyjne zabawy z książką - Cykl zajęć plastyczno-literackich dla dzieci - Cykl spotkań w Parku Miejskim oraz Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży i Filiach Miejskich Biblioteki - Lipiec-sierpień 2021

 

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ZAPRASZA NA

WAKACYJNE ZABAWY Z KSIĄŻKĄ!
CYKL ZAJĘĆ PLASTYCZNO-LITERACKICH DLA DZIECI


CYKL SPOTKAŃ W PARKU MIEJSKIM

ORAZ
WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

19 lipca 2021, godz. 10.00
Dzień brykania z Tygryskiem
Spotkanie w Bibliotece, przejście do Parku Miejskiego. Cykl zajęć ruchowych, czytanie bajek “Kubuś i Przyjaciele”.

20 lipca 2021, godz. 10.00
Balonikowa niespodzianka z Kucykami Pony
Spotkanie w Bibliotece, czytanie bajki “My Little Pony”, dekorowanie balonów.

21 lipca 2021, godz. 10.00
Szaleństwa Pana Brumma
Spotkanie w Bibliotece, przejście do Parku Miejskiego. Zapoznanie dzieci z serią książek “Pan Brumm”, zabawy na świeżym powietrzu, malowanie niedźwiedzia na dużym arkuszu papieru.

22 lipca 2021, godz. 10.00
Wystawiamy receptę Jadzi i Stasiowi Pętelce
Spotkanie w Bibliotece, przejście do Parku Miejskiego. Czytanie bajki Barbary Supeł, zabawa “Doktor – Dzielny Pacjent”.

26 lipca 2021, godz. 10.00
Warcaby, chińczyk, puzzle, gry planszowe
Spotkanie w Bibliotece, przejście do Parku Miejskiego.

27 lipca 2021, godz. 10.00
Smerfne lato… Piknik w Parku!
Spotkanie w Bibliotece, przejście do Parku Miejskiego. Czytanie książki z serii “Smerfy”, wspólne gry i zabawy.

28 lipca 2021, godz. 10.00
“Basia i śmieci” czyli Coś z niczego!
Spotkanie w Bibliotece, przejście do Parku Miejskiego. Czytanie książki z serii “Basia”, wykonanie pracy plastycznej.

29 lipca 2021, godz. 10.00
Wakacje Mikołajka… czyli gry i zabawy
Spotkanie w Bibliotece, czytanie fragmentów książki “Mikołajek”, wykonanie pracy plastycznej do książki “Mikołajek”, gry i zabawy.

30 lipca 2021, godz. 10.00
Teatrzyk KAMISHIBAI
Spektakle: “Szukając Marudka”, “Mój przyjaciel Kemushi”, “Groszek”.


CYKL SPOTKAŃ W FILIACH MIEJSKICH BIBLIOTEKI

FILIA NR 13 OS. XXX-LECIA

30 czerwca 2021, 1-2 lipca 2021, 7-9 lipca 2021, godz. 10.00
Wakacje z Mikołajkiem
Zajęcia literacko-plastyczne w Bibliotece lub w plenerze.

FILIA NR 10 ZAWADA

23 lipca 2021, godz. 11.00
Owoce są zdrowe
Warsztaty artystyczne.

30 lipca 2021, godz. 11.00
Skąd wieje wiatr
Warsztaty dla dzieci.

FILIA NR 1 WILCHWY

wtorki (17 sierpnia 2021, 24 sierpnia 2021), godz. 11.00
i czwartki (19 sierpnia, 26 sierpnia 2021), godz. 11.00

Przyjdź, zagraj, narysuj…
Zajęcia literacko-plastyczne związane z bohaterami komiksów i książek Rene Goscinnego.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
W RAMACH AKCJI „LATO W BIBLIOTECE 2021”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem zajęć dla dzieci jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy ul. Daszyńskiego 2 w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Aktualna oferta zajęć odbywających się w czasie wakacji letnich 2021 znajduje się na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.wodzislaw.pl) oraz w bieżących drukowanych materiałach informacyjnych.

Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od lat 6.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych przez MiPBP w Wodzisław Śl. Jest: zapoznanie się z niniejszym regulaminem, wypełnienie i podpisanie oświadczenia/zgody przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Dodatkowe informacje

 1. Zajęcia w ramach akcji „Lato w Bibliotece 2021” organizowane przez MiPBP w Wodzisławiu Śląskim są bezpłatne.
 2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką bibliotekarza. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także podania niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
 3. Udział dzieci w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć, filmów w materiałach informacyjnych i promocyjnych Biblioteki i Urzędu Miasta.
 4. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MiPBP w Wodzisławiu Śląskim.

Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie/zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecko w zajęciach
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie COVID – 19

 

Konkurs plastyczny" Asteriks, Lucky Luke i Mikołajek" na wykonanie ilustracji lub ilustracji komiksowej do przygód wybranego bohatera komiksów i książek Rene Goscinnego, lipiec-sierpień 2021

ASTERIKS, LUCKY LUKE I MIKOŁAJEK

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
NA WYKONANIE ILUSTRACJI LUB ILUSTRACJI KOMIKSOWEJ
DO PRZYGÓD WYBRANEGO BOHATERA KOMIKSÓW I KSIĄŻEK
RENE GOSCINNEGO

KONKURS ZORGANIZOWANY
Z OKAZJI 95. ROCZNICY URODZIN AUTORA

W RAMACH AKCJI

WAKACYJNE ZABAWY Z KSIĄŻKĄ!
CYKL ZAJĘĆ PLASTYCZNO-LITERACKICH DLA DZIECI

CZAS TRWANIA KONKURSU
1 LIPCA 2021 – 27 SIERPNIA 2021

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ
DO WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
LUB WYBRANEJ FILII BIBLIOTEKI

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
“ASTERIKS, LUCKY LUKE I MIKOŁAJEK”

 1. ORGANIZATOR
  Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski.
 2. CELE KONKURSU
  – Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
  – Przybliżenie twórczości autora Rene Goscinnego,
  – Rozwijanie aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.
 3. TEMATYKA KONKURSU
  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji lub ilustracji komiksowej do przygód wybranego bohatera komiksów i książek Rene Goscinnego.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  – Prace mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel, itp.
  – Format pracy: A3 lub A4,
  – Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, adres mailowy.
 5. WIEK UCZESTNIKA
  Bez ograniczeń wiekowych.
 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
  Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim lub do wybranej filii do 27.08.2021.
 7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  – Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.
  – Kryteria oceny zgłoszonych prac: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, kreatywność oraz estetyka, samodzielność wykonania pracy.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  – Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim oraz Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,
  – Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami konkursu oraz w celu przekazania nagrody zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
  – Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania,
  – Okres przetwarzania danych osobowych uczestników trwa od momentu ich przekazania organizatorowi do zakończenia konkursu, przekazania nagród laureatom i promocji konkursu za pośrednictwem mediów,
  – Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie pracy oraz wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych oraz w innych formach utrwaleń.
 9. NAGRODY
  – Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim,
  – Zwycięzcom konkursu zostaną indywidualnie wręczone nagrody w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej oraz filiach.