• 1 lipca 2022
Witaj Polsko - Pokonkuroswa Wystawa Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego - 1

POKONKURSOWA WYSTAWA PLASTYCZNA WITAJ POLSKO!
W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
LIPIEC/SIERPIEŃ 2O22

Zapraszamy do odwiedzenia pokonkursowej wystawy prac Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Witaj Polsko! zorganizowanego w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Górnego Śląska do Polski, skierowanego do uczniów Liceów Plastycznych z terenu województwa śląskiego. Prace można oglądać w Galerii pod Fikusem oraz Czytelni przez lipiec i sierpień 2022.

Organizatorem konkursu plastycznego Witaj Polsko! był Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie oraz Fundacja Progressio et Musica. Prace plastyczne zostały wykonane w formie plakatów i obrazów. To patriotyczno – artystyczna opowieść o historii Śląska i Polski. To nawiązanie do wydarzeń z 1922 roku, autorytetów oraz postaw patriotycznych. Tematyka konkursu obejmowała szerokie spektrum wydarzeń historycznych związanych z procesem powrotu Górnego Śląska do Polski (np. powstania śląskie, plebiscyt na temat przynależności Śląska, postawy patriotyczne mieszkańców Śląska, „powitanie” Polski na Śląsku, przemiany, jakie nastąpiły na Górnym Śląsku w wyniku przyłączenia do Polski, bohaterowie i autorytety tamtych czasów, itp.).

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie był organizatorem konkursu oraz uroczystych obchodów 100. Rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski, które odbyły się 2 lipca 2022 roku w Wodzisławiu-Śląskim. Patronat nad jubileuszowymi wydarzeniami objęli.: Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów; Leszek Bizoń, Starosta Wodzisławski oraz Mieczysław Kieca, prezydent Miasta Wodzisław Śląski. Przewodniczącą Honorowego Komitetu Organizacyjnego jest z kolei Senator RP Ewa Gawęda.