• 12 lutego 2016
Wodzisławski Rym Cym Cym, Czyli Wiersze Pana Jana

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim

zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim

z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji

pt. Wodzisławski rym cym cym, czyli wiersze pana Jana

REGULAMIN KONKURSU:

  1.  Przedmiotem konkursu jest wykonanie – recytacja wiersza Jana Brzechwy,
  2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych miasta Wodzisławia Śl.,
  3.  Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany utwór Jana Brzechwy (do 5 minut recytacji),
  4. Ocenie podlegać będzie interpretacja tekstu oraz wyraz artystyczny (strój, rekwizyty) odpowiednie do prezentowanego utworu, a uczestników oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora konkursu,
  5.  Każda placówka może zgłosić do udziału maksymalnie 2 dzieci (5-6 lat),
  6. Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia 04.03.2016 w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Wodzisławiu Śl. na załączonej karcie zgłoszeniowej,
  7. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, numer i adres placówki, tytuł prezentowanego utworu oraz imię i nazwisko opiekuna,
  8. Konkurs odbędzie się 17.03.2016 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl., ul. Daszyńskiego 2, o godzinie 10.00,
  9. Laureaci i uczestnicy otrzymają nagrody i dyplomy.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży tel. 032455-29-83 wew. 39; Urszula Dziura, Martyna Borowiec.