Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl., ul. Daszyńskiego 2 zaprasza do złożenia oferty na zadanie pt. "Wykonanie 11 szt. regałów książkowych w kolorze orzech gr 18 mm, wys. 2 m wraz z montażem w Filii nr 1 MiPBP w Wodzisławiu Śl., ul. Armii Ludowej 11"

Oferty prosimy złożyć do dnia 10 stycznia 2013r. do godz. 13.00, Dział Księgowości, pokój nr 8.