W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000 euro na wykonanie zadania "Dostawa książek do budynku MiPBP ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski" zgodnie z załącznikiem nr 1 wpłynęły 2 oferty:

  • OFERTA NR 1: Księgarnia "Orbita", Rynek 12, 44-200 Rybnik z wartością brutto 10.989,03 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć zł. 03/100)
  • OFERTA NR 2: Główna Księgarnia Szkolna, Gajewicz, Gawin, Widłak s.j., Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków z wartością brutto 11.683,00 (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy zł. 00/100)

UZASADNIENIE WYBORU: wybrano ofertę nr 1 z wartością brutto: 10.989,03zł